Home

De Nederlandse Vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radiologie nodigt u uit voor haar wintersymposium op donderdag 17 januari 2019 met als onderwerp:

De derde molaar in de derde dimensie”

Sprekers zijn MKA-chirurg Hossein Ghaeminia en tandarts-radioloog Louise Hauge Matzen (Aarhus, Denemarken). Beide sprekers hebben veel klinische- en wetenschappelijke ervaring met betrekking tot het management van de 3e (onder)molaren.

De laatste jaren is er aanzienlijke beweging in het beleid rondom de 3e ondermolaren. In het verleden was het gebruikelijk om de 3e molaren nagenoeg ‘’standaard’’ te verwijderen. Daarna kwam er een meer afwachtend beleid, dat nu weer ter discussie staat. De nieuwe richtlijn derde molaar van de NVMKA geeft de huidige stand van zaken weer, waarbij een duidelijk rol voor radiologische beeldvorming is weggelegd. Dr. Hossein Ghaeminia was voorzitter van de werkgroep die deze richtlijn tot stand bracht en geeft tijdens zijn lezing uitleg. Dr. Louise Hauge Matzen is gepromoveerd op het beleid rond de 3e molaar en voorzitter van de afdeling Orale Radiologie in Aarhus, Denemarken. Beide sprekers hebben ook uitgebreide klinische ervaring met de verwijdering van 3e molaren en zullen naast de beeldvorming en wetenschap ook op de klinische aspecten ingaan.

Het symposium duurt van 16 uur tot 21 uur en wordt onderbroken door een luxe warm buffet.Met  dit symposium verkrijgt u 3 nascholingsuren in het kader van de verplichte nascholing in het kader van het nieuwe Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming. Tevens ontvangt u 3 KRT punten.

Meer informatie over het programma, locatie en inschrijving is te vinden bij “Wintersymposium 2019” (klik hier).

Wij hopen u in grote getale te mogen ontvangen op 17 januari 2019!

NVDMFR ALGEMEEN

Lid worden? Als U zich wilt aanmelden als lid van de NVDMFR klik dan op hier aanmelden.

Meer info over de nieuwe KNMT Praktijkrichtlijn Radiologie? Klik hier.

Meer info over het nieuwe Basisbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming? Klik hier.