Besluit 2018

 

Per 6 februari 2018 is het Besluit stralingsbescherming (Bs) vervangen.

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ondersteunt  haar partners met een toolkit.  Inmiddels zijn twee algemene factsheets in de toolkit op de website van de ANVS gepubliceerd. Daarbij staat ook een Factsheet Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming – veranderende regelgeving voor tandartsen (download pdf) en een Factsheet Wet en Regelgeving (download pdf).

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
Bezuidenhoutseweg 67 | 2594 AC Den Haag
Postbus 16001 | 2500 BA Den Haag
www.anvs.nl