Wintersymposium januari 2018

De Nederlandse Vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radiologie nodigt u uit voor haar wintersymposium op donderdag 11 januari 2018. Het symposium zal plaatsvinden in het Parochiehuis te Zwolle.

PROGRAMMA
18:00 – 19:00 uur              ontvangst met koffie en broodjes
19:00 – 19:45 uur              Spreker Joerd van der Meer – 3D mogelijkheden
19:45 – 20:15 uur              koffie/thee pauze
20:15 – 21:00 uur              Spreker Erwin Berkhout – Praktische gevolgen nieuw besluit
stralenbescherming
21:00 – 21:30 uur              Vragenronde en borrel

INHOUD
Dr. Joerd van der Meer neemt u in zijn lezing mee in de wereld van 3D-mogelijkheden in de tandartspraktijk. Zowel in de diagnostiek als in de behandeling worden steeds meer digitale 3D-technieken toegepast. Bekende en steeds frequenter toegepaste technieken zijn de conebeam CT scan voor röntgendiagnostiek en de intraorale videoscan om bijvoorbeeld preparaties mee te scannen.  Deze 3D-mogelijkheden geven de tandarts interessante mogelijkheden waarop van der Meer zal ingaan. Ook de hobbels die daarbij nog regelmatig moeten worden genomen, bijvoorbeeld als het gaat om het beheer van alle data die we produceren, komt in de lezing van Joerd van der Meer aan bod.

Dr. Erwin Berkhout zal u informeren over de consequenties die het van kracht worden van het nieuwe Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming (BBS). Per 8 februari 2018 vervangt het BBS het Besluit Stralingbescherming waarbij er ook voor de stralingsbescherming in de tandheelkunde een aantal zaken zullen veranderen. Deze zaken omvatten onder andere de verantwoordelijkheidsstructuur aangaande stralingshygiëne in de praktijk, de noodzaak tot het registreren van uw röntgentoestellen en de vergunningplicht voor alle CBCT-toestellen. Na de lezing van Berkhout weet u wat u te wachten staat ten gevolge van de invoering van het BBS en wat voor actie u dient te ondernemen.

LOCATIE
Het Parochiehuis
Valkenbergweg 24
8026 RK  Zwolle
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.
http://www.hetparochiehuis.nl/

KRT PUNTEN zijn aangevraagd.

AANMELDING
Voor leden van de NVDMFR zijn er geen kosten verbonden aan het symposium.
Niet-leden kunnen deelnemen voor 85,- euro; hierin is direct het lidmaatschap voor 2018 inbegrepen.
Gelieve aanmelden via info@nvdmfr.nl onder vermelding van NAW-gegevens en evt. uw BIG-registratienummer (i.v.m. registratie KRT-punten).

Wij hopen u in grote getale te mogen ontvangen op 11 januari 2018.