Home

Welkom op de site van de Nederlandse Vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radiologie.

De vereniging heeft ten doel wetenschappelijke en praktische kennis omtrent tandheelkundige en maxillo-faciale radiologie, beeldvorming diagnostiek en stralenbescherming te bevorderen en te verbreiden en in het tandheelkundige veld te integreren.

In januari 2019 werd het jaarlijkse Wintersymposium gehouden met als onderwerp “de derde molaar in de derde dimensie”. Wij houden u op de hoogte over het volgende Wintersymposium in januari 2020.

Voor meer informatie over het internationale DMFR-congres (van de IADMFR) in Philadelphia klik hier.

Lid worden? Als U zich wilt aanmelden als lid van de NVDMFR klik dan op hier aanmelden.

Meer info over de nieuwe KNMT Praktijkrichtlijn Radiologie? Klik hier.

Meer info over het nieuwe Basisbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming? Klik hier.