Buitengewoon lidmaatschap

Het buitengewoon lidmaatschap staat open voor alle personen niet behorende tot de beroepen tandartsen,tandheelkundig specialisten, artsen en medisch fysici en tevens aan hen die een opleiding volgen tot een van deze beroepen dan wel in ruste zijn.

  • U ontvangt door het jaar heen persoonlijke uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen, congressen, klinische avonden en andere verenigingsbijeenkomsten van de NVDMFR
  • U kunt tegen gereduceerd ledentarief aan deze bijeenkomsten deelnemen
  • U ontvangt meerder keren per jaar  de digitale nieuwsbrief van de NVDMFR

De kosten voor dit buitengewoon lidmaatschap bedragen € 85,- per jaar.