Besluit Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Per 6 februari 2018 is het Besluit stralingsbescherming (Bs) vervangen door Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ondersteunt  haar partners met een toolkit.  Inmiddels zijn twee algemene factsheets in de toolkit op de website van de ANVS gepubliceerd. Daarbij staat ook een Factsheet Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming – veranderende regelgeving voor tandartsen (download pdf) en een Factsheet Wet en Regelgeving (download pdf).

Relevante zaken uitgelicht voor de tandarts(praktijk):

 • Registratieplicht per 8-2-2018 (via website ANVS)
 • Registratie vervangt melding. Alle toestellen dienen (opnieuw) te worden geregistreerd (overgangstermijn 2 jaar)
 • Alle CBCTs per 8-2-2018 vergunningplichtig
 • Indien vergunningaanvraag nodig, dan vallen alle andere toestellen in de praktijk ook onder vergunning
 • Tandarts(-specialist) is Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS) – tandheelkunde basisniveau (voorheen Stralingsdeskundige niveau 4A/m en 5A/m).

  Verantwoordelijkheden:
  • uitvoeren of toezicht houden op de stralingshandelingen
  • zorgen dat de protocollen en procedures bekend zijn en gevolgd worden
  • zorgen dat prestatietesten en controles jaarlijks worden uitgevoerd
  • verzorgen (faciliteren) van opleiding en bij- en nascholing van medewerkers
  • samenwerken met stralingsbeschermingsdeskundige
 • Stralingsdeskundige (voorheen Stralingsdeskundige niveau 2 en 3)
  • Maakt / controleert / accordeert stralingsrisicoanalyse (NIET jaarlijks, bij geen veranderingen eens per 5 jaar opnieuw beoordelen)
  • Checkt acceptatie- en prestatietesten (jaarlijks)
 • Prestatietesten: jaarlijks, inclusief meting lekstraling
 • KEW-dossier hoeft niet in een portal! Papier of digitaal in praktijk is goed
 • Verplichte bij- en nascholing / 5 jr
  • Nascholing niet alleen stralingshygiëne… ook radiologie telt !!
  • Nascholing ook voor medewerkers die onder toezicht röntgenfoto’s maken
 • Verplichte scholing voor gebruikers van een CBCT-toestel
  • Kerncompetenties TMS- Tandheelkunde – conebeam CT
  • Beperkte scholing voor verwijzend tandartsen
 • Tandarts / MKA- chirurg die opname indiceert is verantwoordelijk voor diagnostiek. Igv. verwijzing dient de verwijzend tandarts voor voldoende informatie te zorgen
 • In dossier patiënt (en/of in verslagbrief):
  • Reden (rechtvaardiging) opname
  • Diagnostische bevindingen incl relevante toevalsbevindingen
  • Wie de opname heeft gemaakt

Dit Besluit bevat maatregelen om werknemers en burgers te beschermen tegen de gevaren van ioniserende straling. Zo stelt het normen en reguleert het de meldings-  en vergunningsplicht voor het werken met (radioactieve) bronnen waarbij straling vrijkomt. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) beoordeelt vergunningaanvragen en verleent vergunningen.

Iedere tandarts dient door scholing aantoonbaar aan de Eindtermen Stralingshygiëne voor Tandartsen en Orthodontisten (voorheen deskundigheidsniveau 5A/M) of hoger te voldoen om bevoegd te zijn röntgenfoto’s (intra-oraal, röntgen schedelprofielfoto en panorama-opnamen) te indiceren of maken. Tevens is het bijhouden van kennis over de tandheelkundige radiologie door middel van scholing vereist. In de Eindtermen Stralingshygiëne voor Tandartsen en Orthodontisten is opgenomen welke dit betreft. Voor tandartsen die de verklaring niet kunnen overleggen, bestaan er cursussen in het post-academisch onderwijs tandheelkunde die tot de vereiste kennis leiden.

Erkende instanties zijn:

 • Academisch Centrum Tandheelkunde, Amsterdam
 • Adviesbureau voor Stralingsbescherming, Kamerik
 • Rijksuniversiteit Groningen, die de cursus zowel zelf als in samenwerking met het Wenckebach Instituut (UMCG) organiseert
 • NRG – Consultancy & Services, Petten
 • UMC St Radboud, Post Academisch Onderwijs Tandheelkunde, Nijmegen
 • Applus RTD, Training & Opleiding, Rotterdam
 • NRG – Radation & Environment, Petten

 Meer informatie:
https://www.knmt.nl/richtlijnen/richtlijn-tandheelkundige-radiologie
https://www.autoriteitnvs.nl/
Leidraad risicoanalyse RIVM (PDF)
https://www.igz.nl/onderwerpen/curatieve-gezondheidszorg/mondzorg/index.aspx

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
Bezuidenhoutseweg 67 | 2594 AC Den Haag

Postbus 16001 | 2500 BA Den Haag
www.anvs.nl