KNMT Praktijkrichtlijn Radiologie

KNMT praktijkrichtlijn Tandheelkundige Radiologie

Op 25 juli jl. heeft het hoofdbestuur van de KNMT de herziene praktijkrichtlijn Tandheelkundige Radiologie geautoriseerd.  De praktijkrichtlijn is geheel geüpdatet naar aanleiding van het nieuwe Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming, dat per 6 februari 2018 het Besluit Stralingsbescherming heeft vervangen.
De insteek en opzet van de nieuwe praktijkrichtlijn is volledig gewijzigd ten opzichte van de vorige versie. Als uitgangspunt is de nieuwe wetgeving genomen, die in de praktijkrichtlijn is ‘’vertaald’’ naar de tandheelkundige praktijk. In de praktijkrichtlijn wordt de wet voor de tandheelkundige toepassing van straling geduid en wordt aangegeven welke maatregelen er naar aanleiding van het nieuwe Besluit in de tandheelkundige praktijk genomen moeten worden.
Enkele belangrijke zaken hebben wij hieronder voor u uitgelicht:

 • Alle röntgentoestellen in de praktijk dienen te worden geregistreerd bij de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming), ook als ze in het verleden al eens aangemeld zijn. Die registratie verloopt via de website van de ANVS. Dit betreft toestellen voor intraorale opnamen en toestellen voor panoramische en schedelprofielopnamen. De overgangstermijn voor de registraties loopt tot 6 februari 2020
 • Voor alle conebeam CT toestellen dient een vergunning te worden aangevraagd. Dit betekent dat voor de conebeam CT toestellen die voorheen onder de meldingsplicht vielen omdat de hoogspanning lager was dan 100 kV, nu een vergunning moet worden aangevraagd. De conebeam CT toestellen waarvoor reeds een vergunning is verkregen hoeven niet op nieuw te worden vergund.
  Voor ‘’hand held’’ röntgentoestellen dient ook een vergunning te worden aangevraagd.
 • De reeds in het vorige Besluit vermelde scholings en bij- en nascholingseis is geconcretiseerd. Iedere tandarts en MKA-chirurg dient te beschikken over een bewijs dat de opleiding tot Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming – tandheelkunde, basis (TMS) is gevolgd. Voorheen was de gebruikte terminologie hiervoor ‘’Stralingsdeskundigheid niveau 5A/m’’. Deze is gelijkgesteld aan de TMS opleiding.
  De verplichte nascholing bestaat uit minimaal 4 uur per 5 jaar onderwijs in de kerncompetenties zoals beschreven in de eindtermen van de opleiding tot TMS (voor conebeam CT gebruikers 8 uur per 5 jaar). De kerncompetenties vind u in bijlage I en II van de praktijkrichtlijn.
  Er worden hiervoor speciale cursussen aangeboden en ook de deelname aan NVDMFR symposia dekt de nascholingseis.
 • Assistentes die röntgenfoto’s maken dienen daarvoor aantoonbaar en extern geschoold te zijn. De scholing moet de feitelijke opnametechniek betreffen. Dus naast theorie over opnametechniek een praktische training in het maken van röntgenopnamen.
  Assistenten de röntgenopnamen maken moeten daarna minstens 1 uur per 5 jaar nascholing volgen op dit onderwerp.
 • Tandartsen die niet zelf een conebeam CT toestel gebruiken maar wel verwijzen voor het laten maken van conebeam CT opnamen zullen kennis moeten hebben van de toepassing. Die kennis bestaat minimaal uit: indicaties voor Conebeam CT onderzoek in de tandheelkunde, stralingsbelasting van Conebeam CT in relatie met diagnostische vraagstelling en basale kennis van diagnostiek op Conebeam CT beelden. Er zijn hier cursussen voor beschikbaar.
 • De röntgentoestellen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden, de prestatietest, door een bedrijf dat daarvoor een vergunning heeft van de ANVS. Naar verwachting zullen dental depots hierop inspelen.