Oprichtingssymposium 2017

Oprichtingssymposium Nederlandse Vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radiologie

Vrijdag 3 maart 2017 werd het Oprichtingssymposium van de NVDMFR gehouden.  Het programma werd enthousiast ontvangen door de circa 100 deelnemers. Het programma was als volgt.

– Oprichtingsvergadering NVDMFR

– “Orale beeldvorming in de tandheelkunde “ door prof. dr. R. Jacobs
– “Röntgendiagnostiek van kaakbotafwijkingen; een kwestie van (her)kennen”door dr. E.H. van der Meij
– “Radiologie door de jaren heen” door dr. W.E.R. Berkhout