Het thema van het  jaarlijkse Wintersymposium 2020 was:  "Artificial intelligence in de tandheelkundige diagnostiek".
Het verslag van het eerste en tweede deel van het symposium kunt u lezen via deze link

Deel 1 Deel 2

 

De Nederlandse Vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radiologie organiseerde haar wintersymposium op donderdag 16 januari 2020 met als onderwerp: 

‘’Artificial Intelligence in de tandheelkundige diagnostiek’’ 

DATUM:            donderdag 16 januari 2020  
LOCATIE:         Van der Valk Hotel Almere  
DOELGROEP:  MKA-chirurgen en tandartsen 

AANMELDING
 
PROGRAMMA 
15:00 – 15:30 uur   Algemene ledenvergadering NVDMFR 
15:30 – 16:00 uur   Ontvangst  
16:00 – 17:00 uur   A.I. in de maatschappij (dr. K. Klein Willink)
17:00 – 18:00 uur   A.I. in de medische diagnostiek (dr. H. Marquering 
18:00 – 19:00 uur   Diner    
19:00 – 20:00 uur   A.I. in de tandheelkundige diagnostiek (dr. D. Anssari Moin) 
20:00 – 20:20 uur   Discussieronde en vragen 
20:30 uur                Afsluiting en aansluitende borrel 

Voor leden is er voorafgaand aan het symposium de gelegenheid om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering van de NVDMFR van 15:00 – 15:30 uur. 

KRT PUNTEN:   3,5 punten  

INHOUD SYMPOSIUM 
In de medische diagnostiek heeft artificial intelligence (AI) al een vlucht genomen, waar het in de tandheelkunde nog een relatief nieuwe ontwikkeling is.  Middels zogenaamde ‘’deep learning’’ algoritmes leert de computer radiologische beelden te interpreteren. Dit heeft in de medische radiologie al geleid tot verbetering en vooral ook consistentere diagnostiek bij bepaalde diagnostische taken. En het heeft ook geleid tot wat onrust in de beroepsgroep van radiologen over de toekomst van hun beroep.  
Ook in de tandheelkundige radiologie zijn er inmiddels enkele initiatieven om de radiologische diagnostiek te ondersteunen met kunstmatige intelligentie. Die initiatieven zijn er zowel vanuit de commercie als vanuit wetenschappelijke hoek. Het is echter niet eenvoudig om computers te leren om tandheelkundige röntgendiagnostiek te doen, vooral vanwege de brede variatie van verschijningsvormen van cariës en parodontaal botverlies, niet in de laatste plaats door de niet gestandaardiseerde opnametechnieken. Daarom zijn de meeste initiatieven op dit moment gericht op diagnostiek op CBCT-opnamen en panorama-opnamen.  Echter verreweg de meest voorkomende pathologie in de mond is nog steeds cariës en parodontale aandoeningen. Van cariësdiagnostiek op bitewings is bekend dat de sensitiviteit te wensen over laat; slechts grofweg 50% van de aanwezige approximale dentinecariës wordt op een bitewing correct gediagnosticeerd. Daarin zou kunstmatige intelligentie dus een verschil moeten kunnen maken. 

Het wintersymposium van de NVDMFR is geheel gewijd aan de ontwikkelingen op het gebied van de kunstmatige intelligentie in het algemeen en in de radiologische diagnostiek. Middels diverse voordrachten van experts op het gebied van de toepassing van kunstmatige intelligentie voor (ondersteuning van) radiologische diagnostiek poogt de NVDMFR een inspiratiesessie neer te zetten waarbij u meegenomen wordt in de huidige ontwikkeling en de verwachtingen voor de toekomst.  
Wij hebben een drietal sprekers bereid gevonden om het onderwerp op een toegankelijke wijze aan u te presenteren. Uiteraard is daarvoor ook samenwerking gezocht met sprekers uit de medische radiologie, waar men een behoorlijke voorsprong heeft op de tandheelkundige toepassing. Daardoor kunnen we het onderwerp van vele kanten belichten: wat kunstmatige intelligentie betekent voor de samenleving en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst, wat de beloftes die kunstmatige intelligentie voor ons inhouden, maar ook de problematiek die ermee gepaard gaat, zowel technisch als ethisch. Uiteraard komt ook de tandheelkundige toepassing aan bod. De pioniers die komen spreken zullen ook zeker de link leggen met de dagelijkse tandartspraktijk. Uiteraard zal er ook ruim tijd worden ingepland om in discussie te gaan over de diverse ontwikkelingen.  

KOSTEN:  210,- Euro   Niet-leden  
                  165,- Euro   NVDMFR leden en studenten  
 

INSCHRIJVING