Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel wetenschappelijke en praktische kennis omtrent tandheelkundige en maxillo-faciale radiologie, beeldvorming diagnostiek en stralenbescherming te bevorderen en te verbreiden en in het tandheelkundige veld te integreren.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het bieden van inhoudelijke ondersteuning aan aanbieders van scholing op het terrein van de tandheelkundige radiologie in breedste zin
  • het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan partijen die betrokken zijn bij de gezondheidszorg
  • het organiseren van bijeenkomsten
  • het stimuleren van onderzoek
  • het formuleren van richtlijnen en veldnormen
  • samen te werken met, dan wel aansluiting te zoeken bij vergelijkbare gremia
  • samen te werken met dan wel aansluiting te zoeken bij internationale verenigingen op het interessegebied.