Wintersymposium januari 2018

De Nederlandse Vereniging voor DentoMaxilloFaciale Radiologie hield haar wintersymposium op donderdag 11 januari 2018 in het Parochiehuis te Zwolle. 50 enthousiaste deelnemers kwamen luisteren naar:

Dr. Joerd van der Meer nam ons in zijn lezing mee in de wereld van 3D-mogelijkheden in de tandartspraktijk. Zowel in de diagnostiek als in de behandeling worden steeds meer digitale 3D-technieken toegepast. Bekende en steeds frequenter toegepaste technieken zijn de conebeam CT scan voor röntgendiagnostiek en de intraorale videoscan om bijvoorbeeld preparaties mee te scannen.  Deze 3D-mogelijkheden geven de tandarts interessante mogelijkheden waarop van der Meer is ingegaan. Ook de hobbels die daarbij nog regelmatig moeten worden genomen, bijvoorbeeld als het gaat om het beheer van alle data die we produceren, kwamen in de lezing van Joerd van der Meer aan bod.

Dr. Erwin Berkhout informeerde over de consequenties die het van kracht worden van het nieuwe Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming (BBS). Per 8 februari 2018 vervangt het BBS het Besluit Stralingbescherming waarbij er ook voor de stralingsbescherming in de tandheelkunde een aantal zaken zullen veranderen. Deze zaken omvatten onder andere de verantwoordelijkheidsstructuur aangaande stralingshygiëne in de praktijk, de noodzaak tot het registreren van uw röntgentoestellen en de vergunningplicht voor alle CBCT-toestellen.