Voorjaarssymposium 4 april 2024

De NVDMFR nodigt u van harte uit voor het Voorjaarssymposium op donderdag 4 april 2024 in het van der Valk hotel Almere met als thema beeldvorming in de endodontologie. 

Röntgen & Roots  

15:30 - 16:00 u NVDMFR Algemene Ledenvergadering  
16:00 - 16:30 u inloop  
16:30 - 17:15 u “De mogelijkheden en beperkingen van CBCT en andere beeldvormingstechnieken in endodontologie” door dr. Hagay Shemesh 
17:15 - 18:00 u “Dentoalveolaire chirurgie in het kader van de endodontologie, wat is wijsheid; herendo, apicale chirurgie of extractie?” door prof.dr. E. Bergsma  
18:00 - 19:15 u 3 gangen diner
19:15 - 20:00 u “Wortelresorpties en tandheelkundige radiologie” door A. Braun 
20:00 - 20:15 u Discussie en vragenronde 
20:15 u Borrel 

KRT 2,5 punt en 2 NVMKA punten
Kosten: leden 165 euro / niet-leden 210 euro / student 60 euro

Inschrijven? Klik hier. 

Lezingen

De mogelijkheden en beperkingen van CBCT en andere beeldvormingstechnieken in endodontologie 
Dr. Hagay Shemesh

Al decennialang weten wij dat een CBCT-scan veel informatie kan verschaffen vóór, tijdens en na de wortelkanaalbehandeling. Tegelijkertijd blijkt dat de resultaten van de behandeling vaak niet afhankelijk zijn van de aanwezigheid van een CBCT-scan. In deze lezing gaan wij kritisch kijken naar de indicaties van CBCT in de endodontologie en het gevaar van "overtreatment". Tevens worden problemen zoals artefacten en de correlatie met histologie gepresenteerd, en worden mogelijke oplossingen besproken, zoals verbeterde scans, kunstmatige intelligentie en alternatieve beeldvormingstechnieken. 

 Dentoalveolaire chirurgie in het kader van de endodontologie, wat is wijsheid; herendo, apicale chirurgie of extractie? 
Prof. Dr. Eelco Bergsma   

Aan de hand van de richtlijn apicale chirurgie zal de indicatie voor het uitvoeren van een apexresectie worden besproken. Daarnaast zullen factoren als indicatie, variabelen zoals type vulmateriaal en vergroting en de behandeluitkomsten worden geanalyseerd. Ook de overweging van een her-endodontische behandeling of juist extractie zal worden bediscussieerd.  

Wortelresorpties en tandheelkundige radiologie 
Andreas Braun 

In de Endodontologie zijn wij zeer afhankelijk van röntgenologische gegevens die we kunnen verzamelen om gebitselementen goed te kunnen bestuderen. Hierbij is ‘het binnenste’ van de tand/kies belangrijk in combinatie met de omringende weefsels, om een beslissing te kunnen nemen hoe dan verder.  Resorpties vormen hierbij een bijzondere uitdaging. Wat zijn de mogelijkheden die ons in de praktijk geboden worden om dit specifieke probleem aan te pakken.  

Maak kennis met de sprekers

shemeshDr. Hagay Shemesh studeerde in 1990 af als tandarts. In 2000 behaalde hij het eindexamen tandarts-endodontoloog. Vervolgens werd hij in 2002 tandartsdocent aan ACTA. Sinds 2004 is hij werkzaam als endodontoloog in de verwijspraktijk voor tandheelkunde in Amsterdam. In 2009 promoveerde hij cum laude aan de UvA. 

Momenteel is hij waarnemend sectiehoofd endodontologie, profiel directeur van het Postgraduate endodontologieprogramma en werkt hij aan zijn eigen onderzoeksprojecten, vaak in samenwerking met internationale universiteiten. 

bergsmaProf. Dr. Eelco Bergsma heeft zowel zijn opleiding tot tandarts als arts genoten aan de Rijks Universiteit Groningen. Daar heeft hij ook zijn opleiding tot kaakchirurg en zijn promotieonderzoek voltooid. Zijn promotie betrof het gebied van resorbeerbare polymelkzuur plaatosteosyntesen. Hij is nu werkzaam als bijzonder hoogleraar Dento-alveolaire chirurgie bij ACTA in Amsterdam en daarnaast  bij de afdeling Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie van het Amphia Ziekenhuis in Breda en het ZBC kaakchirurgie West-Brabant in Roosendaal.    

Zijn speciale aandachtsgebieden zijn implantologie, preïmplantologische chirurgie, TMJ, en orbitachirurgie.   

Daarnaast is hij voorzitter van de Sectie Tandheelkundige Specialismen van de KNMT. In de afgelopen jaren was hij lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie (NVMKA) en bestuurslid van de stichting SSKMKA. Daarnaast was hij lid van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) en het Collegium Chirurgicum Oris en was hij achtereenvolgend secretaris en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Orale  Implantologie (NVOI) en lid van de Registratie Commissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).  In de afgelopen jaren heeft hij meer dan 70 nationale en internationale voordrachten gehouden en is auteur of co-auteur van meer dan 45 internationale publicaties.  

braunAndreas Braun is in Duitsland geboren en kwam na zijn schooltijd voor de studie tandheelkunde naar Nederland. Hij werkte na het behalen van zijn tandartsexamen in 1990 op ACTA part-time als patientzorgmedewerker op de afdeling Centrale Indicatie-Polikliniek en als algemeen practicus in diverse praktijken tot eind jaren 90. Van 1999-2002 volgde hij de post-academische opleiding tot tandarts-endodontoloog. Sindsdien is hij docent bij de afdeling Endodontologie van het ACTA. Hij geeft onderwijs aan studenten en tandarts-endodontologen in opleiding op het gebied van de endodontologie. Verder is hij betrokken bij het post-academische onderwijs van het ACTA. 3 dagen per week is hij werkzaam als tandarts-endodontoloog in de Verwijspraktijk voor Tandheelkunde in Amsterdam. 

 

Inschrijven? Klik hier.