Herfstsymposium 2021

Wortelresorptie: Diagnostiek, preventie en behandeling?

“Alles wat u altijd al wilde weten over wortelresorptie!”

 

DATUM Donderdag 14 oktober 2021

LOCATIE Hotel van der Valk Almere

PROGRAMMA

15:30 – 16:00 uur            Inloop met koffie en thee

16:00 – 16:45 uur            Lezing Anne Marie Kuijpers-Jagtman

16:45 – 17:30 uur            Lezing Jaap Maltha 

17:30 – 18:30 uur            Diner

18:30 – 19:15 uur            Lezing Jan Schols

19:15 – 20:00 uur            Lezing Machteld Siers

20:00 – 20:20 uur            Discussie en afsluiting 

20:20 – 21:00 uur            Borrel

De inschrijving voor het symposium is gesloten. 

INHOUD

Em. Prof. Anne Marie Kuijpers-Jagtman en Dr. Jaap C. Maltha gaan in op externe (apicale) wortelresorptie tijdens en na een orthodontische behandeling. Wat is het biologische proces dat ten grondslag ligt aan het ontstaan van wortelresorptie? Hoe erg is het eigenlijk? Het brengt de behandelaar een stap verder als we voor de behandeling kunnen voorspellen bij welke patiënten wortelresorptie zal gaan optreden. En wat doen we tijdens en na de behandeling als er wortelresorptie blijkt te zij opgetreden? De sprekers proberen een evidence-based dan wel consensus-based antwoord te geven op deze vragen.

Dr. Jan Schols neemt u in zijn lezing mee in zin en onzin van met name röntgendiagnostiek in het kader van orthodontische behandelingen.
Wat doen we in Nederland in vergelijk met andere landen in Europa?
Geeft de richtlijn “Orthodontische Radiologie” voldoende houvast voor de behandelaar?
In hoeverre rechtvaardigt het risico op wortelresorptie frequente röntgenopnamen?
Wanneer is het maken van een CBCT opname gerechtvaardigd voorafgaand en tijdens orthodontische behandelingen?

Drs. Machteld Siers sluit het symposium af met “Opgelost en wat nu?”.
Resorptie bestaat in veel verschillende vormen. We gaan het hebben over idiopatische resorptie, resorptie als gevolg van dentaal trauma, interne resorptie en cervicale invasieve resorptie. Het is belangrijk om te weten wanneer resorptie verwacht kan worden en het te herkennen als het optreedt. Elke vorm heeft een andere oorzaak. Is het te behandelen, moet het behandeld worden of is afwachten beter?

Uiteraard zal er ook ruim tijd worden ingepland om in discussie te gaan over de diverse onderwerpen.  

3,5 KRT PUNTEN en 3,5 ORTHODONTIE PUNTEN

Door het volgen van dit symposium voldoet u aan nascholingsuren zoals verplicht gesteld voor tandartsen in de Praktijkrichtlijn Radiologie van de KNMT en voldoet u voor een deel aan de eis die de IGJ stelt aan nascholing op het gebied van stralingsbescherming zoals opgenomen in het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming.

KOSTEN
Geen lid NVDMFR  €210,-
Lid NVDMFR /student €165,-

INSCHRIJVEN:  inschrijving gesloten

Voor overige vragen: ofni.[antispam].@nvdmfr.nl