Wintersymposium januari 2019

DATUM donderdag 17 januari 2019

“De derde molaar in de derde dimensie”

Klik voor congresverslag >>Congresverslag SDU Magazine januari 2019

SPREKERS Dr. Hossein Ghaeminia (MKA-chirurg uit Arnhem) en dr. Louise Hauge-Matzen (tandarts-radioloog uit Aarhus, Denemarken)

LOCATIE Van der Valk Hotel Breukelen

KRT PUNTEN
 3.  Met de deelname aan dit symposium voldoet u grotendeels aan de verplichte bij- en nascholing in het kader van het nieuwe Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming, ook voor conebeam CT nascholing. Deze cursus betreft 3 nascholingsuren.

DOELGROEP
 MKA-chirurgen en tandartsen

PROGRAMMA
15:30 – 16:00 uur               ontvangst met koffie, thee en gebak
16:00 – 17:30 uur               Symposium deel 1
17:30 – 19:00 uur               luxe warm buffet
19:00 – 20:30 uur               Symposium deel 2
20:30 – 20:45 uur               Discussie en afsluiting
20:45 – 21:45 uur               Borrel

Voor leden is er voorafgaand aan het symposium de gelegenheid om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering van de NVDMFR van 15:00 – 15:30 uur.

INHOUD SYMPOSIUM
Sprekers zijn MKA-chirurg Hossein Ghaeminia en tandarts-radioloog Louise Hauge Matzen (Aarhus, Denemarken).
De laatste jaren is er aanzienlijke beweging in het beleid rondom de 3e ondermolaren. In het verleden was het gebruikelijk om de 3e molaren nagenoeg ‘’standaard’’ te verwijderen. Daarna kwam er een meer afwachtend beleid, dat nu weer ter discussie staat. De nieuwe richtlijn derde molaar van de NVMKA geeft de huidige stand van zaken weer, waarbij een duidelijk rol voor radiologische beeldvorming is weggelegd. Dr. Hossein Ghaeminia was voorzitter van de werkgroep die deze richtlijn tot stand bracht en geeft tijdens zijn lezing uitleg. Dr. Louise Hauge Matzen is gepromoveerd op het beleid rond de 3e molaar en voorzitter van de afdeling Orale Radiologie in Aarhus, Denemarken. Beide sprekers hebben ook uitgebreide klinische ervaring met de verwijdering van 3e molaren en zullen naast de beeldvorming en wetenschap ook op de klinische aspecten ingaan.