Kies hieronder een COO-programma:

Casus van vandaag

 In bovenstaand programma worden casus met röntgenopnamen getoond zoals U ze dagelijks in de praktijk kunt tegenkomen.
Elke foto kan echter iets verassends laten zien, ook al is de reden om de opname te maken heel gewoon. Bij de casus staan enkele vragen. Probeer deze te zelf beantwoorden voordat U de toelichtende antwoorden bekijkt.

       Opaciteiten     

Regelmatig worden op panoramaopnamen opake veranderingen gezien die zich buiten de ossale structuren in de weke delen bevinden. De differentiele diagnostiek van dergelijke opaciteiten is divers en bevat frequent voorkomende maar ook zeldzame afwijkingen. 
Dit programma geeft een overzicht van de diverse radiopaciteiten. De nadruk ligt hierbij op hoe ze op de panoramaopanme kunnen worden herkend.