Symposia

De NVDMFR tracht 2 keer per jaar een symposium te organiseren voor haar leden, danwel belangstellenden. Ook houdt de NVDMFR u op de hoogte van gerelateerde symposia in binnen- en buitenland.